left-triangleup-triangleright-triangleright-arrowdown-trianglemenu-thinright-pointerdown-arrowcross-thinleft-arrow

Ved hjelp av en drone og en kamerarobot har Bane NOR Eiendom fått nye og unike 3D-tegninger av Norges nest største jernbanestasjon, Nationaltheatret stasjon i Oslo. Den nye teknologien har åpnet dører de ikke visste fantes.

25 000 kvadratmeter, 600 meter fra én inngang til en ­annen, ni ulike plannivåer og en høydeforskjell på 35 meter. ­Nationaltheatret stasjon i Oslo er ikke bare en stor stasjon, den er også veldig kompleks.


– Vi har brukt mye tid på å bli klok på Nationaltheatret. Det er en komplisert bygningsmasse, og det var kritisk for oss å få på plass komplette tegninger for hele bygget. ­Tidligere var stasjonen eid av to selskap, som satt på hver sine tegninger i ulike systemer, sier Stephan Rask ­Arnesen. Han er fagansvarlig tegning i Bane NOR Eiendom og ­initiativtaker til prosjektet på Nationaltheatret.

Ved hjelp av en ny teknologi, bestående av en drone og en tralle påmontert laserskanner og kamera, kalt «Trolley», har Nationaltheatret stasjon blitt kartlagt både på inn- og utsiden.
– Dronen har gitt oss en målriktig terrengmodell, mens trallen har sørget for en innendørs punktsky. I tillegg har trallen gitt oss en innendørs Google Street View-versjon av hele stasjonen, sier Arnesen.


Bilde av punktsky 3d modell av Nationaltheatret stasjon

Modellen av Nationaltheatret stasjon består av millioner av punkter som danner virkelighetsnære bilder.


Punkt for punkt

Utendørs- og innendørsmodellene består av millioner av punkter, som danner såkalte punktskyer. – Bildene ser virkelighetsnære og komplette ut, men går man langt nok inn i dem, ser man at modellen består av punkter.

Tettheten på punktene er imidlertid så god at målriktigheten er ivaretatt. I dette tilfellet har vi valgt en tetthet mellom punktene på to centimeter. Dersom vi ønsker oss en mer nøyaktig modell, kan vi øke tettheteni aktuelle områder, sier Arnesen. Selskapet som leverte den tekniske løsningen brukte én helg på å foreta kartlegging av hele stasjonen, og ­ytter­ligere et par uker på å prosessere dette til en punktsky.


Åpner dører

De nye tegningene har gitt Bane NOR Eiendom mange nye muligheter. Blant annet kan de nå kvalitetssikre ­universell utforming og kravspesifikasjoner utelukkende ved å gå inn i modellen, fremfor å måtte besøke stasjonen fysisk. Samtidig reduserer denne formen for måling risikoen for menneskelige feil.

– Vi kan for eksempel finne ut hvordan ventilasjons­føringene går i bygget ved å studere modellen. Vi kan måle hvor tykke kanalene er og beregne luftmengder. ­Samtidig har vi et flott grunnlag for å finne nye løsninger for traséer.

Arnesen ser også for seg at innendørsmodellen kan få nye bruksområder i fremtiden. – Tenk et fremtidsscenario hvor man i en eventuell brann­situasjon kan veilede røykdykkere til en gitt posisjon ved hjelp av GPS, sensorteknologi, samband og punktsky, avslutter Arnesen.

Har du også lest disse?

Bærekraft har blitt lønnsomt

Petter Eiken leder et selskap med en fot i fortiden og blikket vendt mot en ukjent framtid. Bane NOR Eiendom eier og forvalter mange bygg somer over 100 år gamle.

Les mer

Gjør det enkelt å reise grønt

Nye og gamle bygg som ligger sentralt plassert på de viktigste knutepunktene i landet, kjennetegner Bane NOR Eiendom.

Les mer

Stoppesteder i norgeshistorien

Hver togstasjon i landet har sin egen ­arkitektoniske historie å fortelle. Bane NOR Eiendom, som eier og ­forvalter stasjonene, sørger for at ­historiene består for fremtiden.

Les mer

Nå ser alle til Drammen

Under jappetiden på 1980-tallet var Drammen ødelagt av trafikk og med en skitten elv rennende gjennom sentrum. I dag valfarter folk til Drammen for å lære om byutvikling.

Les mer

Norges mest mangfoldige portefølje

Fra store Oslo S til små 150 år gamle stasjonsbygg, fra moderne verkstedanlegg til næringsbygg og ­hoteller.

Les mer

Kreativitet i hver kvadratmeter

Hver dag er 170 000 personer innom Oslo S. Hver og en av dem skal ­oppleve stasjonen som en destinasjon i seg selv. Det krever mye arbeid.

Les mer