left-triangleup-triangleright-triangleright-arrowdown-trianglemenu-thinright-pointerdown-arrowcross-thinleft-arrow

Petter Eiken leder et selskap med en fot i fortiden og blikket vendt mot en ukjent framtid. Bane NOR Eiendom eier og forvalter mange bygg som er over 100 år gamle. Samtidig reiser selskapet nye bygg som skal kunne stå i 200 år.

– Vi skal bidra til byutvikling gjennom å skape gode ­knutepunkter, gi gode fasiliteter for jernbanen slik at flere velger å reise med tog, og bidra til å skape ­økonomiske ­resultater som kommer jernbanen til gode. Disse tre ­punktene oppsummerer samfunnsoppdraget vårt, forteller administrerende direktør Petter Eiken entusiastisk.

Bane NOR Eiendom er et ungt selskap med et lang­siktig perspektiv. I 2017 ble eiendomsvirksomhetene i ROM ­Eiendom, da eid av NSB, og Jernbaneverket slått sammen til det nye selskapet. Å samle all jernbaneeiendom i en felles virksomhet i Bane NOR Eiendom betyr større verktøykasse og ny slagkraft.

– Vi har en formidabel eiendomsportefølje. Nå som den er samlet, kan mer eiendom frigis til andre formål enn jernbane. Vi har hatt arealer som hver for seg ikke har vært bærekraftige å utvikle, men som nå kan brukes til utvikling av næring, bolig og arbeidsplasser i bynære områder, sier Eiken.


Tar større grep for fremtiden

Norge står foran en periode med store endringer. Det ­handler om befolkningsvekst, klimaendringer og nye ­reisemåter.


– Hvordan planlegger Bane NOR Eiendom for veksten?

– Vi gjør omfattende personstrømsanalyser der ­ambisjonen er å håndtere langt større passasjerstrømmer uten å måtte investere altfor mye. Ta Oslo S for eksempel. Stasjonen er definitivt knutepunkt nummer én i Norge, forteller Eiken.

«170 000 mennesker passerer Oslo S hver dag, men vi styrer mot 250 000 passerende ­daglig. Det er en sterk vekst.»

Bane NOR Eiendom planlegger endringer på stasjonen i årene som kommer for å øke kapasiteten og tilgjengeligheten for de reisende.

– 170 000 mennesker passerer gjennom Oslo S hver dag, men vi styrer mot 250 000 passerende daglig. Det er en sterk vekst, sier Eiken.


Landets ledende knutepunktutvikler

Bane NOR Eiendom tar på seg rollen som landets ledende knutepunktutvikler. Det innebærer blant annet å bygge i noen av landets tetteste og heteste eiendomsmarkeder. Det er krevende, men gir god effekt for byen og miljøet, ifølge Eiken.

– Vi må utnytte arealene rundt de viktigste knutepunktene godt for å legge til rette for at folk kan reise kollektivt. Når flere kan bo, jobbe og få gjort nødvendige ærender like ved stasjonen, blir behovet for privatbiler vesentlig redusert, sier Eiken.

– Vi har erfart at hvor vi bygger byggene våre, kan være like viktig som hvordan vi bygger dem. De 12 500 arbeidsplassene vi har vært med å utvikle i Bjørvika, sparer miljøet for 110 000 kjørte kilometer per døgn, sammenlignet med om disse arbeidsplassene var spredt over hele Oslo.


– Hva slags kompetanse kreves for å utvikle knutepunkter i byområdene?

– Vi sitter på en unik spisskompetanse på byutvikling. I tillegg har vi profesjonell prosjektutviklings­kompetanse som håndterer hele verdikjeden, fra idéutvikling og ­regulering til ferdigstillelse og salg av boliger og ­næringsbygg, svarer Eiken.


Verksteder i endring

I Bane NOR Eiendoms portefølje ligger også verkstedene hvor alle tog som kjører i Norge blir vedlikeholdt. Eiken ­forteller at de er rustet for konkurranse og de endringene dette fører med seg for ­jernbanesektoren.

– Vi må ha verksteder som gjør det effektivt å vedlikeholde tog. Vi tror konkurransen kommer til å medføre at flere tog kommer til å være i kontinuerlig bevegelse. Togselskapene kan ikke bruke tid på å kjøre langt med tomme tog, og det betyr at verkstedene må ligge der togene parkeres.

Det kan komme til å skje en viss relokalisering av verk­stedene. De kan bli mindre, men samtidig mer effektive. For å forstå behovene i markedet, jobber Bane NOR ­Eiendom tett med verkstedoperatørene og togselskapene.


Bærekraftig business

Bane NOR Eiendom har vedtatt en egen miljøstrategi. Eiken er tydelig på at strategien ikke er pynt, men et styrende dokument for hele virksomheten.

– Vi måler vår egen miljøprestasjon hvert år, inkludert energiforbruket vårt. Og vi effektiviserer i samarbeid med leie­takerne. Vi gjør investeringene, for eksempel å bytte fra lysrør til LED-lys. Gevinsten deler vi med alle som bidrar, sier han.

I miljøstrategien er det nedfelt et mål om å ­BREEAM-NOR-sertifisere alle nybygg på over 10 000­ ­kvadratmeter. BREEAM-NOR er den norske tilpasningen av verdens mest anerkjente sertifiseringsordning for ­bærekraftige bygg, og innebærer at bygget måles ­etter bærekraft i hele verdikjeden, i alt fra materialvalg via ­byggemetoder til konstruksjon.


– Hvordan er lønnsomheten i å bygge bærekraftige bygg?

– Klimasaken forsterkes av de økonomiske incentivene i markedet. Plutselig har miljøvennlighet og bærekraft gått fra å være idealisme ­til å bli kommersielt lønnsomt. Vi solgte nylig det nye ­kontorbygget vårt i Schweigaards gate 33 og opplevde da at konkurransen blant de potensielle kjøperne var ­sterkere enn forventet, fordi bygget var miljø­sertifisert i henhold til BREEAM-NOR.


– Hvordan reagerer entreprenørene på at Bane NOR Eiendom som byggherre stiller krav om miljø og bærekraft?

– Med stolthet. Det er viktig at vi stiller krav til det ­endelige produktet og at vi strekker oss for å nå målet sammen. Det er god økonomi i å bygge miljøvennlig. Etterspørselen er stor og kostnadene ved det er lavere enn vi hadde ventet. Leverandørene synes, som oss, at det er gjevt å kunne ­strekke seg mot nye mål, avslutter Eiken.


Petter Eiken har valgt å tre ut av det ordinære ­arbeidslivet, og slutter som administrerende ­direktør i Bane NOR Eiendom 1. september 2019.

Har du også lest disse?

Vill vekst i Voss

Stadig flere hoteller reiser seg i regi av Bane NOR Eiendom. Det bidrar positivt i utviklingen av flere knutepunkt over hele landet.

Les mer

Gjør det enkelt å reise grønt

Nye og gamle bygg som ligger sentralt plassert på de viktigste knutepunktene i landet, kjennetegner Bane NOR Eiendom.

Les mer

Stoppesteder i norgeshistorien

Hver togstasjon i landet har sin egen ­arkitektoniske historie å fortelle. Bane NOR Eiendom, som eier og ­forvalter stasjonene, sørger for at ­historiene består for fremtiden.

Les mer

Nå ser alle til Drammen

Under jappetiden på 1980-tallet var Drammen ødelagt av trafikk og med en skitten elv rennende gjennom sentrum. I dag valfarter folk til Drammen for å lære om byutvikling.

Les mer

Norges mest mangfoldige portefølje

Fra store Oslo S til små 150 år gamle stasjonsbygg, fra moderne verkstedanlegg til næringsbygg og ­hoteller.

Les mer

Kreativitet i hver kvadratmeter

Hver dag er 170 000 personer innom Oslo S. Hver og en av dem skal ­oppleve stasjonen som en destinasjon i seg selv. Det krever mye arbeid.

Les mer